Hoppa till innehåll

Trädbyte på Falsterbovägen, Höllviken

Detta ska göras

Träden som står längs med Falsterbovägen, som är affärsgatan i Höllviken är i dåligt skick. I stort sett har alla träd döda grenar eller toppar och löper stor risk att dö inom snar framtid. Dessa behöver bytas ut och ersättas med nya friska träd. Trädens växtbäddar ska renoveras för att ges bättre förutsättningar. Utformningen av gaturummet kommer inte att ändras.

Område som berörs

Falsterbovägen i Höllviken. Från Nyckelhålsparken till rondellen i höjd med Östersjövägen.

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Åsa Axén, projektledare
vellinge.kommun@vellinge.se
040-42 50 00