Hoppa till innehåll

K2 Renovering av pumpstation

För att spillvattennätet ska fungera och kunna distribuera spillvatten från kommuninvånarna behöver det pumpas vidare med pumpar. Runt om i kommunen finns det över 60 pumpstationer med maskinell utrustning. Denna behöver bytas ut eller renoveras med jämna mellanrum.

Syftet är att säkerställa en fortsatt god hantering av spillvatten från de som är anslutna till det kommunala ledningsnätet. För miljön och människors hälsas skull.

I det här projektet är det en av de större huvudpumpstationerna som ska renoveras. Den byggdes på 1970-talet och har enbart genomgått erforderliga moderniseringar hittills. Nu är det dags för ett större grepp så att den håller i 40 år till innan nästa stora renovering behöver göras.

Entreprenör är AquaSvea AB.

Arbetet börjar i november 2022 och avslutas i augusti 2023.

Område som berörs

Projektet bedöms inte påverka allmänheten då den är placerad utanför bebyggt område.

Detta ska göras

Pumpstationens byggnad ska rustas upp, bland annat ska den få nytt tak, ny el och ny ventilation invändigt med luktreducerande ventilationsaggregat. I anslutning till pumpstationens byggnad sitter stora skruvpumpar som ska bytas ut. Skruvpumparna är väldigt tillförlitliga med lång livslängd. I bilden visas tre skruvpumpar från en annan av huvudpumpstationerna som redan har renoverats.

Pumpstation.jpg

I projektet byter vi även ut reservkraften till ett mer energieffektivt alternativ.

Så berörs du

Detta arbete berör inte allmänheten då pumpstationen kommer vara i drift under pågående arbete.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Katja Hofgren, projektledare
katja.hofgren@dinprojektbyra.se
040-42 50 00

Publicerad:
25 oktober, 2022