Hoppa till innehåll

Gamla stationsområdet, Falsterbo

Detta ska göras

På den södra sidan, vid kolonilotterna, kommer den befintliga grönytan skalas av. Ytan kommer fortfarande vara frivuxen, men för att öka antalet arter kommer det dels anläggas en mindre lågpunkt så vatten kan dröja sig kvar längre samt friläggning av sandblottor.

Nya träd kommer att planteras på norra och södra sidan av gamla stationsområdet. Vi har genomfört arbete med sandblottor för att främja den biologiska mångfalden. Sandblottorna är bland annat bra för ny flora ska få möjlighet att etablera sig.

På södra sidan pågår en modellering av sandytan för att främja lokal flora och fauna. Ytan har tidigare varit nästan uteslutande en gräsyta. Under närmaste tiden efter projektet kommer yta se rätt jordig ut. Gräset har skurits och skåror har anlagts för att ge en ny ängssådd större möjlighet att konkurrera in sig på platsen. Ytan kommer få nya skötselråd för att över tid ge platsen en större mångfald.

Område som berörs

Ängsytan vid fyrvägen i Falsterbo

Så berörs du

Tider för eventuella störningar kommer att kommuniceras till kringboende och till allmänheten via servicemeddelanden på Vellinge kommuns hemsida.

Kontakt

Upplysningar om detta projekt lämnas av:

Anders Purcell, projektledare
anders.purcell@vellinge.se
040-42 50 00