Hoppa till innehåll

Vellinge kommuns grundsärskola

Grundsärskolan är en egen skolform för de elever som inte kan nå grundskolans kunskapskrav. Det kan bero på att eleven har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Vellinge kommun har en grundsärskola som är placerad här på Ljungenskolan. I grundsärskolan kan eleverna läsa ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa.

Alla elever är unika och pedagogiken anpassas efter varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Lärmiljön ska upplevas som meningsfull, begriplig och hanterbar.

Grundsärskola inriktning ämnen

Eleverna läser samma ämnen som grundskolans elever och undervisningen anpassas efter varje elevs förutsättningar.

I vissa fall kan eleven integreras i grundskolan. Det innebär att hela eller delar av undervisningen bedrivs i en grundskoleklass. Eleven läser då ämnena enligt grundsärskolans kursplan eller en kombination av grundsärskolans och grundskolans kursplaner.

Grundsärskola inriktning ämnesområden

Istället för ämnen läser eleverna fem ämnesområden: Estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning

Musikal

Varje år sätter grundsärskolan upp en musikföreställning på kulturskolan i Vellinge. Vi uppträder både för skolelever och för våra elevers familjer.

Eleverna tränar inför föreställningen hela läsåret och de arbetar ämnesövergripande. Texter bearbetas under svensk- och engelsklektioner. Rekvisita görs på bild- och slöjdlektioner.

Grundsärskolans fritidshem

Eleverna har möjlighet att gå på grundsärskolans fritids till och med det läsår de fyller 13 år. Efter det kan fritidsplats erbjudas på Ljungklockan i Skanör.

Senast uppdaterad:
9 maj, 2019