Hoppa till innehåll

Faktureringsinformation för leverantörer

Fakturaadresser till Vellinge kommun och dess bolag

Glöm inte att beställarens ref ID alltid ska finnas på fakturan.

Pappersfakturor

Vellinge kommun

organisationsnummer 212000-1033
Vellinge kommun
Box 105
235 22 Vellinge

Vellinge Stadsnät AB

organisationsnummer 556940-3107

Vellinge Stadsnät AB
Box 25
235 21 Vellinge

Vellinge kommunlokal AB

organisationsnummer 556180-4252
Vellinge kommunlokal AB
Box 60
235 21 Vellinge

Var vänlig använd alltid ovanstående fakturaadresser för pappersfakturor som ska skannas.

PDF-fakturor


Vellinge kommun, Vellinge Stadsnät AB och Vellinge Kommunlokal AB har möjlighet att ta emot PDF fakturor från leverantörer.

Det är viktigt att:
- Format på bifogad faktura är PDF
- Det endast är en PDF per faktura, det vill säga alla bilagor i flersidiga fakturor måste finnas med i samma PDF

PDF-faktura ska skickas till en av följande e-post beroende på om den ska skickas till Vellinge kommun, Vellinge Stadsnät AB eller Vellinge kommunlokal AB.

PDF fakturor till Vellinge kommun
fakturaskanning@vellinge.se

PDF fakturor till Vellinge stadsnät AB
fakturaskanning@vesab.se

PDF fakturor till Vellinge kommunlokal AB
fakturaskanning.veloa@vellinge.se

Leverantörer som endast har bankkonto
SUS-utbetalning

Utbetalning till bankkonto görs via Swedbanks Utbetalningssystem, SUS.
Om betalningsmottagaren har ett konto anslutet till SUS sätter Swedbank in beloppet på detta konto. Konto hos annan bank kan anslutas till SUS. Kontrollera med banken/Telefonbanken om anslutet konto finns. Finns inte något anslutet konto betalar banken ut beloppet via en kontantavi.

Anmäl konto

Det är endast möjligt för privatpersoner att anmäla konto via Swedbanks Kontoregister. Företag och organisationer med organisationsnummer hänvisas till ett Swedbanks kontor.

Publicerad:
10 oktober, 2018