Hoppa till innehåll

Faktureringsinformation för leverantörer

Fakturaadresser till Vellinge kommun och dess bolag

Glöm inte att beställarens ref ID alltid ska finnas på fakturan.

Leverantörer skickar sina fakturor till Vellinge kommun som elektroniska fakturor. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, Vellinge kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. E-fakturorna ska vara i formatet PEPPOL.

E-fakturor

Faktura måste vara märkt med beställarens referens ID, 6 siffror som ska anges i referensfältet. Kontakta beställaren om referens ID saknas.

Fakturan ställs till:
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

E-fakturaadress: 2120001033
VAN-operatör: Swedbank, SWEDSESS
Organisationsnummer: 212000-1033
Vellinge kommuns moms/VAT nr: SE212000103301

För leverantörer som inte har möjlighet att skapa e-faktura i eget system

Leverantörer som inte har möjlighet att skapa e-faktura eget system kan kontakta sin bank, systemleverantör eller operatör.

Det finns också möjlighet att använda Swedbanks fakturaportal. För information var vänlig kontakta: Swedbank kundcenter företag, telefon 0771-33 44 33 eller www.swedbank.se/foretag/betala-och-ta-betalt/ta-betalt/e-faktura/skicka-e-fakturorfakturaportal.html

Leverantörer som endast har bankkonto

Utbetalning till bankkonto görs via Swedbanks Utbetalningssystem, SUS.
Om betalningsmottagaren har ett konto anslutet till SUS sätter Swedbank in beloppet på detta konto. Konto hos annan bank kan anslutas till SUS. Kontrollera med banken/Telefonbanken om anslutet konto finns. Finns inte något anslutet konto betalar banken ut beloppet via en kontantavi.

Anmäl konto

Det är endast möjligt för privatpersoner att anmäla konto via Swedbanks Kontoregister. Företag och organisationer med organisationsnummer hänvisas till ett Swedbanks kontor.

Fakturor till våra bolag

Vellinge Stadsnät AB, Vellinge kommunlokal AB samt Vellinge koncern AB har nu möjlighet att ta emot e-fakturor

Vellinge koncern AB

E-fakturor
E-fakturaadress: 5567047542
VAN-operatör: Swedbank, SWEDSESS
Organisationsnummer: 556704-7542
Vellinge Koncern AB moms/VAT nr: SE55670475421

PDF-fakturor
info@serkon.se

Vellinge Stadsnät AB

E-fakturor
E-fakturaadress: 5569403107
VAN-operatör: Swedbank, SWEDSESS
Organisationsnummer: 556940-3107
Vellinge Stadsnät AB moms/VAT nr: SE55694031071

Pappersfakturor
Vellinge Stadsnät AB
Box 25
235 21 Vellinge

PDF-fakturor
fakturaskanning@vesab.se

Vellinge kommunlokal AB

E-fakturor
E-fakturaadress: 5561804252
VAN-operatör: Swedbank, SWEDSESS
Organisationsnummer: 556180-4252
Vellinge kommunlokal AB moms/VAT nr: SE55618042521

Pappersfakturor
Vellinge kommunlokal AB
Box 60
235 21 Vellinge

PDF-fakturor
fakturaskanning.veloa@vellinge.se

Frågor

För frågor kring fakturor var vänlig kontakta Serkon i Vellinge AB, tel 040-685 13 00, mail: info@serkon.se

Senast uppdaterad:
30 november 2020 09:33