Hoppa till innehåll

Nytt digitalt lärcenter gör det lättare att få studievägledning och lärarstöd

Vill du prata utbildning och karriär med en studievägledare? Eller boka en stunds handledning med din lärare utanför lektionstid? Nu kan du göra detta själv via nätet. Du kan välja mellan möte på plats eller via video på det nya digitala lärcentret som tagits fram gemensamt av Vellinge och Trelleborgs kommun.

webbild.JPG
Camilla Eckersten, rektor för vuxenutbildningen i Trelleborg, och Emelie Clemedsson, biträdande rektor för Vellinge lärcenter.

Alla vuxna kommuninvånare har rätt att vända sig till kommunens studievägledare (SYV) med frågor och funderingar runt skola, utbildning, arbete och arbetsmarknad. Men det är inte alla som känner till att hjälpen finns, och en av förhoppningarna med det nya digitala lärcentret är att det ska öka tillgängligheten och få även grupper som idag inte utnyttjar tjänsten att vilja och kunna göra det.

- Ett lärcenter ska vara en mötesplats med fokus på lärande, stöd och vägledning. Genom vårt digitala lärcenter hoppas vi på att synliggöra vuxenutbildningen och göra den ännu mer tillgänglig för alla våra medborgare oavsett om du studerar på heltid, är föräldraledig eller inte kan komma ifrån jobb men ändå behöver få hjälp med dina studier, säger Emelie Clemedsson, biträdande rektor för Vellinge lärcenter.

För den som bokar videomöte kan det vara bra att veta att inga samtal spelas in eller lagras någonstans. Det krävs heller inget särskilt program eller mjukvara, utan det räcker med att ha en mobiltelefon eller dator med kamera. För den som i stället vill mötas på plats så finns nya särskilda ”möteskuber”, mötesrum med plats för upp till fyra personer.

Boka samtal med studie- och yrkesvägledare på komvux

kub webb.JPG

Utöver SYV så kommer lärcentret även att användas för handledning. Lärare på komvux erbjuder redan idag handledning till elever utanför lektionstid, men även detta är något som inte utnyttjas till fullo. Nu blir det enklare för elever att boka in en stund för avstämning eller frågor, och för lärarna blir det förbättrade möjligheter att planera sin tid.

-Ökad kontakt mellan lärare, studievägledare och elev är en av flera faktorer som gynnar genomströmningen och därmed för eleverna närmare både högre utbildning och arbetsmöjligheter, säger Emelie Clemedsson.

Det nya digitala lärcentret är unikt i det att det både erbjuder mötesbokning digitalt och möten via video. Det gemensamma projektet har finansierats med hjälp av statsbidrag på 2,85 miljoner som Vellinge och Trelleborg sökte och beviljades tillsammans.

-Tack vare att Vellinge och Trelleborgs kommuner mottog statsbidrag öppnades möjligheten att skapa lokala lärcenter som sammanlänkas digitalt. Intensivt arbete har gjort att kommunerna står mitt i en spännande utvecklingsresa med fokus på att förbättra tillgängligheten och genomströmningen. Under år 2020 kommer tjänsterna att spridas till fler ämneslärare och studievägledare och förhoppningen är att utveckla tjänsten ytterligare framöver, säger Camilla Eckersten, rektor för vuxenutbildningen i Trelleborg.

Även om Vellinges och Trelleborgs digitala lärcentrum är separata så kommer de kunna leda till ökat samarbete mellan personalen och förbättrad tillgänglighet även över kommungränsen.

Publicerad:
11 februari, 2020