Hoppa till innehåll

Anmälan och avgifter

Här hittar du information om hur du anmäler dig till Vellinge kulturskola Artisten, avgifter samt regler för avanmälan.

Självservice

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via Kulturskolans e-tjänst

När är sista datum att anmäla sig till kulturskolans kurser?

Du kan anmäla dig när du vill. Antalet platser i många kurser är begränsade. Får du inte en plats direkt ställs du i kö. Löpande intagningar görs.

Kan man anmäla sig till flera kurser?

Ja, du kan delta i flera kurser samtidigt. Dock har vi som policy att man endast får ta lektioner i ett instrument för att vi ska kunna erbjuda undervisning till så många som möjligt.

Får jag garanterat det ämne jag söker?

Antalet platser i kurserna är begränsat. Om du inte antas till ett visst ämne kan du välja att stå kvar i kö. När det finns en ledig plats hör vi av oss. För att behålla din köplats måste du anmäla dig på nytt inför varje läsår. Kontakta kulturskolan senast den 15 maj för att aktualisera din köplats.

Avanmälan

Avanmälan måste göras skriftligt till expeditionen. Avanmälan görs av vårdnadshavare via SpeedAdmin eller via mail till kulturskolan@vellinge.se.
Du är betalningsskyldig även om du säger upp din plats under pågående termin.

Elev som återanmält sig men inte antar sin plats vid starten av nytt läsår debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Samtliga nya elever får prova två lektioner och vill eleven inte fortsätta ska detta avanmälas skriftligt innan tredje erbjudna lektionstillfället, därefter utgår avgift för terminen.

Om eleven inte önskar fortsätta på vårterminen ska detta meddelas expeditionen skriftligt senast den 15 december. Om detta inte sker, debiteras full avgift för vårterminen.

Återanmälan

Vill du fortsätta är det viktigt att du återanmäler dig inför nästa läsår. Du gör återanmälan via den länk som elevens målsman fått hem i ett e-post.

Detta gäller kurser som är fleråriga. Man kan även via denna länk göra avanmälan.

Har du inte fått ett sådant mail ber vi dig ta kontakt med expeditionen.
Återanmälan ska göras senast den 15 maj.

Elev som återanmäler sig men inte antar sin plats vid höstterminsstarten debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Avgifter

Terminsavgift

Verksamheten är avgiftsbelagd och räkningar skickas ut terminsvis enligt nedan. Med reservation för ändring.

Aktivitet

Terminsavgift

Instrumentalundervisning och solosång 1 400 kr
Teater, Musikal 900 kr
Bildmix, Bild och form, Serieteckning 850 kr
Keramik 850 kr
Animation 850 kr
Dans 850 kr
Musikmix 850 kr
Funkis 850 kr
Rytmik (5 tillfällen per period) 500 kr
Kör 450 kr
Kulturskolans Avancerade Program 3 550 kr

Hyra instrument

Det är möjligt att hyra de flesta instrument som vi erbjuder kurser i på Kulturskolan. Detta kostar 450 kronor per termin.

Information gällande debitering

Vid nyanmälan debiteras hel avgift från och med tredje lektionen.
Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter 1 november respektive 1 april. Intensivkurser och workshops debiteras direkt.

Elev som återanmäler sig till kommande läsår men inte antar sin plats debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Observera att för avanmälan som inkommer efter tredje lektionstillfället (för ny elev) eller efter 15 december (för vårterminen) utgår avgift.

Senast uppdaterad:
14 oktober 2020 11:04