Hoppa till innehåll

Måltider för ett gott och värdigt liv i äldreomsorgen

Offentlig Måltid i Sverige har på uppdrag från Vellinge kommun tagit fram en utbildning om måltider i äldreomsorgen. Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper och men också vägledning för fortsatt fördjupning inom regelverk, riktlinjer och styrdokument.

Målgruppen för utbildningen är alla som arbetar inom äldreomsorg d.v.s. omvårdnadspersonal, legitimerad personal och ledning. Utbildningen består av fem filmer/föreläsningar där du får veta mer om:

Varje film är ca 15 minuter lång. Det finns ett skriftligt utbildningsmaterial till respektive film som du kan använda som stöd när du ser filmen.

Måltidsmodell för hemtjänst och äldreboende

Måltiden ska vara prioriterad del av omsorgen. I Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen beskrivs en måltidmodell med sex pusselbitar. Utbildningen går igenom de olika pusselbitarna som alla är lika viktiga.

Dok_Måltidsmodell_hemtjänst och äldreboende.pdf (PDF-dokument, 685 kB)

Måltidsordning

”Måltiderna är inte en fristående verksamhet utan en grundläggande del av omvårdnaden av de äldre”, är ett citat från Livsmedelsverkets Nationella riktlinjer för måltider i äldreomsorgen. I den här utbildningen går vi igenom måltidsordningen och alla de måltider som ska fördelas under dagen.

Dokumentation_Måltidsordning.pdf (PDF-dokument, 2,2 MB)

Styrdokument

Det finns många styrdokument som gäller måltider inom äldreomsorg. Utbildningen ger en översikt av de lagar, förordningar och riktlinjer som styr och vägleder arbetet med måltider i äldreomsorgen.

Dokumentation_Lagar och riktlinjer.pdf (PDF-dokument, 613 kB)

Fakta om celiaki, laktosintolerans och mjölkproteinallergi

I denna utbildning får du kunskap om viktiga skillnader mellan allergi och intolerans. Du får också kunskaper kring vad du som personal ska tänka på när det gäller vilken mat du får servera personer med allergier och intoleranser.

Dok_Fakta om celiaki och laktosintolerans.pdf (PDF-dokument, 954 kB)

Upphandlingskrav från Vellinge kommun

I avtalet med Vellinge kommun ställs en rad krav kring måltider inom äldreomsorgen, som verksamheten ska uppfylla. Utbildningen går igenom dessa krav, med särskilt fokus på några av dem.

Dok_Upphandlingskrav_Vellinge kommun.pdf (PDF-dokument, 1,3 MB)

Egenkontroll, mat och måltid (PDF-dokument, 1,2 MB)

Senast uppdaterad:
16 augusti 2023 01:39