Hoppa till innehåll

Social dokumentation

Rutin för hur du dokumenterar i vård och omsorg som bedrivs enligt SoL och LSS

Social dokumentation

All verksamhet inom vård och omsorg i Vellinge kommun ska följa denna föreskrift under genomförandet av insatser. Det är varje utförares ansvar att personalen har kännedom om föreskriften och ges förutsättningar att dokumentera på ett korrekt sätt. Dokumentation ska ske i av kommunen anvisat verksamhetssystem.

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL och LSS rev 2022-01-27.pdf (PDF-dokument, 35 kB)

Senast uppdaterad:
28 januari, 2022