Hoppa till innehåll

Boendesamordning Vård- och omsorgsboende

Här hittar du informationsblad, rutiner samt uppsägningsblankett avseende boendesamordning och boendefördelning av kommunens boendeplatser på vård- och omsorgboende.

Rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan biståndshandläggare, boendesamordnare, avgiftshandläggare samt vård-och omsorgs boende hittar du här nedan:
Rutin boendefördelning 200302.pdf (PDF-dokument, 107 kB)

Blankett för uppsägning av lägenhet. Blanketten ska lämnas ut av boendet vid önskemål om flytt eller frånfälle.
Uppsägning_av_lägenhet_2020.pdf (PDF-dokument, 69 kB)

Nedanstående informationsblad delas ut av biståndshandläggaren till personer som vistas på korttidsboende och som beviljats plats på vård- och omsorgsboende. Information inför flytt till vård- och omsorgsboende.
Infoblad_från_korttids_200310.pdf (PDF-dokument, 271 kB)

Nedanstående informationsblad delas ut av biståndshandläggaren tillsammans med beslut om beviljat vård- och omsorgsboende för dem som bor i ordinärt boende. Information inför flytt till vård- och omsorgsboende.
Infoblad_från_ordinärtboende_200310.pdf (PDF-dokument, 431 kB)

Senast uppdaterad:
9 mars, 2020