Hoppa till innehåll

Så här jobbar vi

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete omfattar hela verksamheten från förskola till skola och engagerar både barn, elever, föräldrar och personal. Vi kvalitetssäkrar verksamheten genom Qualis kvalitetssäkringssystem där Stora Hammars förskola, fritids och skola har uppnått kraven och blivit certifierade.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling gäller för alla verksamheter på Stora Hammars skola. Rektorn ansvar för att alla vuxna, barn och elever arbetar tillsammans för en likvärdig skola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, läsår 2020-2021.pdf (PDF-dokument, 833 kB)

Senast uppdaterad:
25 mars, 2019