Hoppa till innehåll

Lilla hammar 1:22 med flera inklusive Toppenområdet

Välkommen med dina frågor om och till projektet Lilla hammar 1:22 med flera inklusive Toppenområdet

Det är möjligt att ställa frågor i chatten från 17.00. Chatten är bemannad mellan 18.00-19.30. Då kommer Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande, Mentor Demjaha, Plan och bygglovchef, och Johan Lilja, planarkitekt, att finnas redo i chatten för att svara på frågor och ta emot synpunkter och idéer.

Notera att kommunen inte betraktar inkomna synpunkter i chatten som ett yttrande. Om du vill skicka in ett yttrande så måste det skickas till plan@vellinge.se eller via post till Plan, Samhällsbyggnadsavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge.

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Hej, Fina illustrationer! Men det är trafikkaos här. Mer bilar, mer hus. Det räcker gott med det som redan finns. Har ni tänkt på det? /orolig boende i närområdet

Skrivet av: Boende,

Hej, tack för din fråga. Både trafik och parkeringsfrågan är väldigt viktiga. Inom området finns en stor mängd sökandetrafik, alltså bilar som söker en parkeringsplats. Dessa blandas med fotgängare och cyklister i vägar och gator som saknar tydlighet kring hur man ska röra sig. Här finns relativt stora asfaltsytor utan tydliga avgränsningar mellan olika trafikslag. Har behövs fler tydliga stråk med fler tydliga trafiksituationer, där trafiksituationerna är intuitivt läsbara. När det har skapats de här tydliga stråken så är bedömningen att det även går att bygga mer inom området.

Skrivet av: ,

Hej! Det saknas parkeringsplatser redan idag, svårt att hitta en ledig plats! Var ska man parkera om man bygger ännu mer här?

Skrivet av: SH,

Hej, tack för din fråga. Parkeringssituationen inom området är ansträngd. För att angripa denna utmaning krävs flera olika insatser. Till att börja med behöver platsen göras lättare att angöra med cykel. Det ska vara lätt att pendla till/från tillkommande station och ta sig till gallerian och övriga verksamheter inom området till fots och med cykel. Detta kan frigöra delar av de parkeringsplatser som redan finns idag. Den parkeringsbeläggningsutredning som är genomförd visar en väldig ojämn belastning, där parkeringarna närmast ingången till Toppengallerian är mycket populär. Delar av parkeringarna behöver göras attraktiva så att nyttjandet blir mer utspritt. Men det behöver också byggas fler markeffektiva parkeringar. Detta kan innebära att parkeringarna behöver hamna i ett andra eller ett tredje plan, med exempelvis verksamheter i bottenplan. Det kommer också att behöva byggas pendelparkeringar inom området. Dessa kommer troligen också att behöva byggas i ett andra plan. Delar av pendelparkeringsbehovet kan lösas på den norra sidan av väg 100.

Skrivet av: ,

hur blir det med tryggheten nattetid kring hållplatserna och tunneln?

Skrivet av: lena,

Hej. Tack för din fråga. Tryggheten är jätteviktig, och att det ur detta perspektiv ska kännas bra att resa är helt centralt. På den södra sidan skriver vi i programmet fram att det ur ett trygghetsperspektiv är positivt med flera möjliga vägar till och från tunnel. Just för att platsen ska kännas mer tillgänglig. Det är också viktigt att få till en blandning av funktioner som skapar en plats som är levande och gör att den resande kan känna att den inte är ensam. Utformningen på platsen påverkar också. Här är det viktigt att få till rätt belysning och rätt miljöer när det kommer till grönska och så vidare. Det här är en av de frågor som vi för en aktiv dialog med Trafikverket om, då det är Trafikverket som ansvarar för tunnel. När platsen detaljplaneras så kommer även andra alternativ att undersökas. Här kan exempelvis kameraövervakning eller andra insatser vara möjliga sätt.

Skrivet av: ,

Kommer det att finnas möjlighet för snabbladdning för pendlare (och besökare)?

Skrivet av: Tonny,

Tack för din fråga. Laddmöjligheter är en viktig fråga. Vellinge kommun har byggt detta på flera andra ställen där vi har byggt pendelparkeringar så med största sannolikhet kommer det finnas laddmöjligheter även här. Exakt utformning och antal får vi återkomma till när projektet detaljplaneras. Vi följer den tekniska utvecklingen, det händer mycket på området.

Skrivet av: ,

Tack för visat intresse. Trevlig kväll.

Skrivet av: Gustaf,

Tack själv. Om det dyker upp frågor eller tankar i efterhand så kan du vända dig direkt till johan.lilja@vellinge.se

Skrivet av: ,

Hur ser man vad som händer i chatten?

Skrivet av: Gustaf,

Hej. Frågorna besvaras efterhand som de kommer in. Först då syns de i chatten.

Skrivet av: ,

för boende i Falsterbo/Skanör som önskar utföra ärenden på Toppen, är det önskvärt att buss stannar nära gallerian och att möjlighet finns att åka direkt UTAN bussbyte. därför är det önskvärt att linje 300 stannar på nya hållplatsen , eller att den fortsätter längs Kungtorpsvägen, stannar utanför Omtankens Hus och sedan kommer ut på v100 igen vid Kungstorp!

Skrivet av: gt,

Hej. Tack för din fråga. Svaret blir detsamma även här. Linje 300 planeras att ha samma sträckning som den har idag.

Skrivet av: ,

Hur tänker ni ny/a hållplats/er v 100? Är det bara superbussen som är tänkt att stanna där? eller, kommer även buss 300 att ha sin hållplats här?

Skrivet av: gt,

Hej. Tack för din fråga. Linje 300 planeras att ha samma sträckning som den har idag.

Skrivet av: ,