Hoppa till innehåll

Resultat, jämförelse & hållbarometer

Resultat, jämförelse & hållbarometer

Vellinge kommuns vision är Bästa möjliga livskvalitet - för dig. Denna vision innebär att vi har en vilja att ge alla kommuninvånare samt de som verkar i och besöker kommunen ett rikare liv. Men precis som resten av världen står Vellinge kommun inför olika utmaningar. Några är att hantera dagvattenfrågorna, psykisk ohälsa hos ungdomar, skuldsättningsnivå, kompetensförsörjning samt klimat- och miljöpåverkan.

Vi arbetar hela tiden med att vara en attraktiv kommun. För att du ska kunna se hur vi arbetar, hur vi ligger till och vilka frågor vi prioriterar så har vi skapat dessa sidor. Här kan du granska kvaliteten på tjänster och resultat - och jämföra oss med andra kommuner.

Vellinge kommuns hållbarometer

Här kan du följa utvecklingen i Vellinge genom vårt Program för hållbar utveckling. Livskvalitet - för dig - nu och i framtiden.

Delaktighet och inflytande

Engangemang, intresse och kunskap lägger grunden för hållbar utveckling.

Framtidens välfärd

Den demografiska utvecklingen nationellt och i Vellinge kommun visar att det blir fler som behöver välfärdstjänster i framtiden.

Natur, miljö och klimatförändringarnas effekter

I kommunen finns mycket variationsrik natur med unika värden att skydda och bevara.

Energi och fastigheter

Fastigheter har stor påverkan på miljön, både under produktion och drift, och all energianvändning har negativ miljöpåverkan.

Hållbar samhällsutveckling och trygghet

Hållbar samhällsutveckling handlar om planering och utveckling.

Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion

Vellinge kommun gör stor påverkan genom till exempel val av inköp och leverantörer.

Transporter och mobilitet

Tillgången och tillgängligheten till kollektivtrafik är viktig för att främja hållbara resmönster.

Robusthet och ansvarstagande

Vellinge kommun behöver klara samhällsutvecklingen och välfärdsuppdraget med bibehållen kvalitet.

Ungas hälsa och livsvillkor

Alla barn och unga har rätt att få goda förutsättningar för en bra uppväxt, med trygghet och en god fysisk, psykisk och social hälsa.