Hoppa till innehåll

Orkestrar

Vellinge Kulturskola Artisten har orkesterprofil och är stolt över sin breda orkesterundervisning. Här finns information om de olika orkestrarna och ensemblerna

Självservice

Orkestrar

Kulturskolans orkesterprofil innebär att elever som spelar stråk- och blåsinstrument har två lektioner varje vecka som ingår i terminsavgiften.
En lektion på sitt instrument och en lektion tillsammans med andra elever i orkester.

Vi vet att orkesterspel medför att man som elev utvecklas på bästa sätt tekniskt och musikaliskt. Man får också många kompisar som gör att det blir ännu roligare att spela. Vi ordnar även läger, resor m.m.

Stråkorkestrar

Nybörjarensemble
Det första samspelet sker i små grupper, där man lär känna varandra och lär sig musicera tillsammans. På vårkanten samlas alla grupp-erna för en gemensam spelträff. Vilken dag vi övar meddelas senare.

Toccatina
Detta är den första stora orkestern för stråk­spelarna. Spännande möten och rolig musik!

Caprice
Det här är vår fortsättningsorkester som spelar en varierad repertoar, alltifrån nya hitlåtar till klassiska pärlor.

Stråkorkestern
Stråkspel när det är som bäst i Vellinge! De lite äldre eleverna spelar en blandad reper­toar och är grunden i Symfoniorkestern.

Stråkorkestrar övar på måndagar

Blåsorkestrar

Tuta och kör - spelår 1
Redan från start börjar vi med enkelt ensem­blespel, gruppövningar och lär känna varandra.

Little Big Band - spelår 2–3
Fortsättningskursen innehåller lite mer avance­rad musik, med fler stämmor och live-komp.

Blåsningen - spelår 4–5
I nästa orkester spetsas kraven ytterligare med ännu mer självständiga stämmor och kom­plicerade arrangemang. Vi börjar öva på att marschera.

Vellinge Musikkår - spelår 6 och uppåt
I den sista anhalten håller vi en hög teknisk och musikalisk nivå. Ännu mer fokus läggs på marscherande, och stora krav ställs på egen förberedelse.

Blåsorkestrar övar på tisdagar

Vellinge Trumkår

Artistens slagkraftiga ensemble som både förstärker orkestrarna och som har egna konserter.

Publicerad:
17 september, 2018