Trendbrott för svensk skola i den nya Pisamätningen

Resultaten i alla ämnen som Pisa mäter har gått upp. Nu ligger svenska elever över OECD-genomsnittet.

Pisa mäter elevers kunskaper i tre ämnen: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Tydligast är förbättringen i läsförståelse och matematik.
  • I matematik har resultatet förbättrats sedan förra gången, från 478 till 494 poäng
  • I naturvetenskap har resultatet ökat med 9 poäng, till 493 poäng, som är samma som snittet i OECD. Det är en uppgång, men inte statistikt säkerställd
  • I läsförståelse har resultatet ökat med 17 poäng till 500 poäng. Det är högre än den genomsnittliga poängen i OECD. Framförallt har resultatet förbättrats för de lågpresterande eleverna.
– Vi kan se tydliga resultatförbättringar, säger Skolverkets vikarierande generaldirektör, Mikael Halápi.
Sverige är det land vars resultat har försämrats mest i det förra Pisatestet 2012. Förra veckan kom dock resultaten från en annan internationell mätning, TIMSS, som indikerade att resultatraset i Pisa kunde ha stannat av. De svenska fjärde- och åttondeklassarna hade förbättrat sina resultat sedan den förra TIMSS-mätningen. En förklaring till resultatet kan vara de stora statliga satsningarna på fortbildning av lärare som har genomförts de senaste åren, mattelyftet och läslyftet.
Källa: Sydsvenskan