Sundsgymnasiet ligger bra till i SKL:s årliga rapport

I dag, den 28 mars, presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin rapport Öppna jämförelser för gymnasiet. Vellinge kommun hamnar högt inom alla variabler, men allra bäst är resultatet när det gäller andelen elever som tar studenten inom tre år – där Vellinge är näst bäst i landet.

Sundsgymnasiet.

I SKL:s rapport Öppna jämförelser – Gymnasieskolan 2018 redovisas kommunernas resultat och resurser inom gymnasieskolan.

Sundsgymnasiets resultat placerar Vellinge kommun och Sundsgymnasiet bland de främsta i landet. Vellinge ligger högt inom samtliga områden, och särskilt bra resultat syns inom tre områden: genomsnittlig betygspoäng, lärarbehörighet och genomströmning.

Betygspoängen ligger på 15,2, vilket innebär plats 9 i landet. Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne är fortsatt hög på Sundsgymnasiet, med 96 procent, plats 10 i landet.

Allra bäst ser det ut när det gäller genomströmningen. Andelen gymnasieelever på Sundsgymnasiet som tar examen inom tre år är 86 procent. Detta är det näst bästa resultatet i Sverige.

- Vellinges gymnasieresultat tillhör de bästa i landet och det finns all anledning att vara stolt över detta. Särskilt viktigt är de insatser som vidtagits för att öka andelen elever med gymnasieexamen inom tre år, vilket påverkar bland annat behörigheten att söka till universitet och etablering på arbetsmarknaden, säger utbildningsnämndens ordförande Gustav Schyllert (M).

Till skillnad mot för grundskolan så gör SKL ingen rankning på totalen, utan de delar upp sin rankning på ett antal olika nyckelområden.

Du kan läsa mer om SKL:s öppna jämförelser för gymnasiet här.