Annons fristående förskola Hököpinge

Vellinge kommun söker enskild huvudman till fristående förskola i Hököpinge.

Förskolan projekteras i Hököpinge, strax norr om Vellinge tätort, och väntas stå klar i augusti 2020. Förskolan planeras för 120 barn och kommer att ingå i kommunens gemensamma kö. Huvudmän som är intresserade av att driva förskolan inbjudes att inkomma med ansökan enligt förfrågningsunderlag i bifogad bilaga.

Ansökan ska vara inkommen via e-post senast midnatt den 8 maj, eller till kommunens brevlåda dagen efter. Notera att ej kompletta ansökningar inte kommer att beaktas i urvalsprocessen.

Frågor besvaras av biträdande utbildningschef Ester Alavei, tel: 040-42 50 00

Ansökan via e-post:

vellinge.kommun@vellinge.se - Märk med diarienr: UN2018/196

Ansökan via post:

Märk med diarienr: UN2018/196
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Bilaga: Ansökan huvudman Hököpinge förskola (PDF-dokument, 60 kB)