Val av skola

Du som är förälder till barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet att välja skola. Förskoleklass är obligatoriskt från höstterminen det året barnet fyller sex år. Skolformen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Höstterminen det år som ditt barn fyller sex år, ska hon eller han börja i förskoleklass.

Du kan välja skola

Du som är förälder till barn som ska börja i förskoleklass har möjlighet och är välkommen att välja skola inför skolstarten.

Den skola som du väljer för ditt barn som förskoleklass kommer att vara den skola där ditt barn även får gå i grundskolan.

Alla barn har en närskola

Varje barn har en kommunal närskola där de är garanterade en plats. Det är den skolan som skickar ut information inför skolstarten i förskoleklass och blankett för val av skola. Du får informationen i början av det år ditt barn fyller sex år.

Välja närskolan

Om du vill att ditt barn ska gå på närskolan, skickar du in blanketten som du fått hem till skolan du valt.

Välja annan kommunal skola än närskolan

Du får såklart välja en annan skola än närskolan. Oavsett val, ska blanketten skickas in till din närskola senast 15 december 2017. Adressen finns längst ner på ansökningsblanketten.

Elever som bor inom skolans närområde har företräde till den aktuella skolan. Om det finns fler önskemål om plats på en skola än vad skolan kan ta emot placeras de barn som inte får plats i kö på den skola som de önskat sig.

Välja fristående skola

Om du önskar att ditt barn ska börja förskoleklass i en fristående skola, inom eller utanför kommunen, kontaktar du själv den aktuella skolan samt meddelar närskolan enligt ovan.

Besked om plats

Besked om vilken skola ditt barn ska börja i skickas till vårdnadshavarna senast månadsskiftet mars-april. (Detta gäller inte fristående skolor).

En planerad övergång

Du som förälder bjuds dels in till besök i förskoleklassen tillsammans med ditt barn, dels till informationsmöte angående förskoleklassens verksamhet.

Barnet ska få möjlighet att lära känna den nya miljön.

Du kan läsa mer om övergången från förskola och familjedaghem till förskoleklass i kommunens handlingsplan under Relaterade dokument i högermenyn. Där ger du också ditt medgivande till att information delas från förskola till förskoleklass.