Märkliga och intressanta varelser

- fjärilar och småkryp i vår närhet, bildföredrag med naturfotograf Ulf Westerberg.

Vilka fjärilar, skalbaggar och sländor kan man träffa på i vårt sydvästra hörn av Skåne? Hörsalen, Skanörs bibliotek.

Tider
Datum Tider Plats
2017-04-04–2017-04-05 19:00 Skanörs bibliotek
Telefon 040-42 55 90