Boka lokal, hur går det till?

Det finns flera gymnastiksalar, matsalar och andra lokaler som du kan hyra av kommunen.

Avgiften kan variera beroende på om den som hyr är en förening/organisation i Vellinge kommun eller ett privat företag, en privatperson eller en förening/organisation från annan kommun.

Du kan själv se vilka tider lokalerna är lediga i lokalbokningen och där kan du också skicka din bokningsförfrågan. En bokningsförfrågan tar 5 dagar, har du inte fått någon bokningsbekräftelse efter fem arbetsdagar, kontaktar du Vellinge Direkt på telefonnummer 040-42 50 00.

Just nu kan det vara problem att boka lokal om du använder Internet Explorer. Använd gärna en annan webbläsare.

Uppge namn, eventuell organisation, adress, telefonnummer och e-postadress vid bokningstillfället.

Vid övernattning, kontakta Räddningstjänsten

Vid arrangemang av olika slag, till exempel fotbolls- eller andra idrottscuper, uppkommer ofta förfrågningar om och behov av tillfälliga övernattningslokaler.

För att utnyttja skolor, fritidshem, idrottshallar eller liknande som sovsalar krävs att loka­lerna är lämpliga ur utrymningssynpunkt samt att framkomligheten för räddningstjänsten är tillfreds­ställande. Dessutom måste den som hyr lokalerna se till att någon ansvarig finns på plats och i god tid före arrangemanget meddela räddningstjänsten när och hur många som ska övernatta samt kontaktvägar till den ansvarige för övernattningen.

I dokumentet "Rutiner vid tillfällig övernattning" som finns i högerkolumnen finns dels en checklista för den som hyr en lokal, dels ett formulär som ska fyllas i och skickas till räddningstjänsten i Trelleborg via e-post raddningstjansten@trelleborg.se.

Efter att Räddningstjänsten bedömt ansökan och godkänt tillfällig övernattning erhåller föreningen ett tillstånd. En kopia på detta tillstånd ska skickas till kommunen på följande adress:

Vellinge kommun
Mats Persson, verksamhetschef fritid
235 81 Vellinge

Först när kopia på tillståndet från räddningstjänsten kommit in till kommunen godkänner kommunen bokningen av aktuell lokal.