Hjälp oss att bli en bättre cykelkommun!

Oavsett om du är en inbiten cykelpendlare eller om du bara cyklar kortare sträckor, så har du nu möjlighet att lämna in dina synpunkter på kommunens cykelvägnät.

Cykling

Nästan alla kommuninvånare har tillgång till en cykel. Det är ett snabbt och miljövänligt färdmedel som många använder dagligen.

Cykelfrämjandet genomför just nu en undersökning om hur du som cyklist upplever trafiksituationen. Genom att svara på enkäten bidrar du med värdefull information om hur kommunens cykelvägnät upplevs som cyklist. Det är information som kommunen kan använda för prioritering och utveckling av cykelvägnätet.

Klicka här för att komma till enkätenundersökningen.

Undersökningen tar några minuter att fylla i och pågår till och med 14 oktober.

När du gjort undersökningen finns det även möjlighet att medverka i Cykelfrämjandets cykelpanel, en webbpanel av cyklister som ger kommunerna information om cyklisternas perspektiv.