Underhållsarbete på Bankgatan påverkar trafiken

Ett underhållsarbete ska utföras på en vattenledning som ligger i Bankgatan i Vellinge. Under tiden stängs gatan av för bil- och cykeltrafik men fotgängare påverkas inte.

Arbetet beräknas starta den 23 februari och avslutas i vecka 11. Bankgatan kommer att vara stängd för genomfartstrafik i sydlig riktning under tiden för arbetet. Under perioden kommer det inte heller gå att parkera på Bankgatan.

Fotgängare kan ta sig fram som vanligt, och räddningstjänsten kommer inte heller ha några problem med att ta sig fram.