Du kan påverka utvecklingen av vägar och kollektivtrafik!

Just nu pågår Skånes största resvaneundersökning någonsin. Den utgör ett viktigt underlag i kommunens trafikplanering.

resvaneundersökning

Just nu pågår Skånes största resvaneundersökning någonsin. Den är ett samarbete mellan Region Skåne, Skånes 33 kommuner och Trafikverket.

Resultatet kommer att användas för att se hur resandet ser ut och förändras i Vellinge kommun och resten av Skåne. På så vis kan vi skapa ännu bättre möjligheter att resa. Det kan exempelvis handla om nya busslinjer, nya cykelvägar, bilvägar och möjligheter att röra sig till fots.

För Vellinge kommun är resvaneundersökningen ett viktigt underlag i planeringsarbetet.

Vissa slumpvist utvalda personer har fått enkäten hemskickad. Men även du som inte har fått det kan delta.

Här kan du fylla i resvaneundersökningen.