Avgifter för nyttjade av allmän platsmark

Från årsskiftet har Vellinge kommun infört avgifter för nyttjande av allmän platsmark. Detta innebär att du som till exempel vill sätta upp en container, ambulerande kiosk eller affischpelare måste betala en särskild avgift.

För att ta del av de olika avgifterna, läs mer här. Taxor (PDF-dokument, 314 kB)