Till Vellinge kommuns startsida

SFI - Swedish for immigrants

Vellinge kommun erbjuder svenska för invandrare. Du är behörig att tas in från det kalenderhalvår du fyller 16 år. Undervisning och studiematerial är kostnadsfri. För SFI utgår inga statliga studiemedel.

SFI information

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Det gäller dock inte om du har goda språkkunskaper i danska eller norska. Då är du istället välkommen att delta i kurser på Komvux på grundläggande eller på gymnasial nivå.

Målsättningen med SFI är att ge dig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Du är behörig att läsa på SFI om du har ett fullständigt personnummer eller är EU-medborgare och är folkbokförd i Vellinge kommun samt är minst 16 år. Undervisningen och studiematerial är kostnadsfritt. Man får inte statliga studiemedel när man läser SFI.

På SFI kan du studera på olika nivåer. Du, din lärare och din studie- och yrkesvägledare gör alltid en individuell studieplan tillsammans. Du kan studera 15 timmar/vecka (dagtid) eller 6 timmar/vecka (kvällstid).

Ansök till SFI

English version

SFI består av tre olika studievägar

Studieväg 1 - kurs A och B
För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B och C
För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D
För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland

Hur snabbt man klarar av sin SFI är helt individuellt. Naturligtvis kan du kombinera din SFI med studier i andra kurser som exempelvis matematik, engelska, samhällskunskap och historia. Betyg ges efter avslutad kurs.

Anmälan till SFI görs via vår e-tjänst. Ansök till SFI. Efter din anmälan kommer en lärare på SFI att kalla dig till ett inskrivningssamtal och då blir du placerad i rätt kurs.

På inskrivningssamtalet kommer du att få besked om när du kan börja läsa SFI. Vi har kontinuerlig start och bedriver undervisning på dagtid. Du kan börja studera under hela året med undantag för juli månad. Välkommen med din ansökan!

Sommaren 2018

Under sommaren 2018 kommer SFI- dagtid att pågå som vanligt, med undantag för nedan nämnda dagar. Under dessa dagar ges hemuppgifter. Uppgifternas omfattning motsvarar den studerandes studietid och studietakt. Uppgifterna följs upp av ansvarig lärare.

Hemuppgifter ges under vecka 29 och vecka 30 samt den 14/8- 16/8 2018.

Kvällsundervisningen har uppehåll följande veckor: 27- 32. Start efter sommaren sker den 14/8 2018.

Vellinge Lärcenter erbjuder SFI-kurser på kvällstid

Tid: Tisdagar och torsdagar kl. 17.00- 20.00, löpande antagning

Plats: Huset "Bryggan" sal 8

Kvällskursen erbjuds på två olika nivåer.

Den ena kursen riktar sig till Dig som har vissa grunder i svenska eller goda kunskaper i engelska och en god progression i svenska språket.

Den andra är en nybörjarkurs i SFI för studerande med viss studievana. Du måste vara litterat på ditt modersmål för att kunna delta i kursen.

Du har ansvaret att studera självständigt och måste ha en progression för att behålla din studieplats.