Till Vellinge kommuns startsida

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform för vuxna som har begåvningshandikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Särskild utbildning för vuxna 2017/2018

Särskild utbildning för vuxna följer Skolverkets läroplan, men har egna kursplaner och timplaner.

Särskild utbildning för vuxna erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Vi gör en individuell studieplan som utgår ifrån den studerandes behov och tidigare kunskaper. Undervisningen sker på dagtid i små grupper eller - undantagsvis - enskilt.

I mån av plats har vi kontinuerlig antagning under hela läsåret.

Efter avslutad kurs utfärdas intyg eller betyg. Vid förlorad arbetsinkomst kan man få ersättning.

Ann-Lis Wennerberg Larsson

Ann-Lis Wennerberg Larsson är verksamhetsansvarig för SUV, en skolform för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

"Jag ser verkligen fram emot att få hitta vägar där mina nya elever får möjlighet att lära, växa och utvecklas som individer. Eftersom jag är intresserad av pedagogik kavlar jag nu med glädje upp skjortärmarna för att hitta dessa vägar. Förstår man sin verklighet bättre är det lättare att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt."

Före Sundsgymnasiet har jag flera års erfarenhet av att jobba pedagogiskt med förskolebarn, på traditionell förskola och på flyktingförläggning. Tydlig struktur i samband med lyhördhet och kreativa lösningar har varit viktigt i samtliga pedagogiska situationer, och kommer så att bli, inte minst på SUV.

För att undervisa måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst det hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.
Sören Kirkegaard, dansk filosof

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Ann-Lis Wennerberg-Larsson.

E-post: SUV@vellinge.se

Telefon: 040-42 56 57

Studie- och yrkesvägledare: Anne Wärenfalk, telefon: 040-42 56 52

Adress:
SUV/Komvux
Box 23
235 21 Vellinge