Till Vellinge kommuns startsida

Följ oss på Facebook

Vellinge Lärcenter katalog 2018/2019

Vår vision

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen i Vellinge innefattar grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Välkommen till Vellinge Lärcenter!

Vellinge Lärcenter katalog 2018/2019

Öppen tisdag 25/9 och 6/11

Var det länge sedan du studerade? Känner dig osäker på vilken kurs du ska söka? Kom hit den 25 september eller 6 november på Öppen tisdag och prata med vår studie- och yrkesvägledare! Läs mer här

Vellinge Lärcenters katalog

Är du intresserad av studera på Komvux? Läs mer om vårt utbud i vår nya katalog till vänster.

Nya möjligheter med utökad rätt till Komvux för dig som vill börja studera

Gå in och titta på Skolverkets film

Vellinge Lärcenter erbjuder Komvux, SFI och SUV

För att få veta mer om just den utbildning som du är intresserad av klickar du i menyerna ovan eller direkt på länkarna nedan. Där hittar du information om ansökningstider, hur du ansöker, behörighet, kursutbud etc.

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Kommunal vuxenutbildning (Komvux) finns på både grundläggande och gymnasial nivå. All vuxenutbildning i Vellinge kommun anordnas i eller genom Vellinge Lärcenter.

Kommunal vuxenutbildning (Komvux)

Svenska för invandrare (SFI)

Grundläggande utbildning för vuxna som inte har svenska som modersmål. Målsättningen med SFI är att ge dig kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället.

Svenska för invandrare (SFI)

Särskild utbildning för vuxna (SUV)

SUV är en skolform för vuxna som har begåvningshandikapp på grund av utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada.

Särskild utbildning för vuxna (SUV)

Relaterade länkar

Här hittar du kontaktuppgifter till vuxenutbildningens personal i Vellinge.