Studentens ansvar

Studenten ansvarar för:

  • Att kontakta sin handledare i god tid inför VFU-perioden och diskutera igenom densamma
  • Att ta del av och underteckna skolans sekretesskrav
  • Att visa upp ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister för VFU-platsen
  • Att sätta sig in i lärandemålen, bedömningskriterierna och examinationen av VFU
  • Att skaffa sig erfarenheter och inblick i olika verksamheter och arbetsuppgifter i syfte att få en bild av hela uppdraget
  • Att avsätta tid för handledning, planering och reflektion tillsammans med handledaren
  • Att delta i trepartssamtal
  • Att utvärdera en avslutad VFU

Tillbaka