Detta gör rektor eller förskolechef

Rektor/Förskolechef ansvarar för:

  • Att i början av VFU-perioden informera om gällande sekretesskrav på enheten samt kontrollera studentens utdrag från belastningsregistret.
  • Att föra en dialog med studenten om frågor som rör anställning och arbetsmarknad som är kopplad till lärarprofessionen
  • Att ge handledaren möjligheter att kunna delta i handledarträffar som innehåller samtal om pedagogik, didaktik, metodik och bedömning
  • Att skapa förutsättningar för handledaren så att planering, handledning, reflektion och utvärdering kan genomföras tillsammans med studenten
  • Att handledaren får förutsättningar att sätta sig in i lärandemålen och bedömningskriterierna för VFU.
  • Att ta del av utvärderingar från VFU-perioden samt vid behov vidta åtgärder utifrån sin roll.

Tillbaka