Detta gör kommunsamordnaren

Kommunsamordnaren ansvarar för:

  • Att hålla sig uppdaterad kring information från högskolorna
  • Att vara behjälplig att placera studenter hos handledare som är erfarna och uppfyller behörighetskraven.
  • Att placera studenter utifrån högskolornas beställning och att lämna rapport om detta när högskolorna ber om det.
  • Att ta del av högskolornas synpunkter om VFU-placeringarna och vidta åtgärder om det behövs
  • Att delta i kommunsamordnarträffar.

Tillbaka