Detta gör huvudmannen

Huvudmannen ansvarar för:

  • Att handledarna har rätt kompetens och uppfyller behörighetskraven
  • Att skapa utrymme för handledarna att delta i träffar på högskolan kring pedagogik, didaktik, metodik och bedömning
  • Att handledarna har förutsättningar att handleda, planera och reflektera tillsammans med studenten
  • Att möjligheter ges till handledarutbildning på olika nivåer
  • Att utvecklingsområden definieras för examensarbeten och att kommunicera dessa till studenterna och högskolorna
  • Att aktivt ta del av och underlätta spridningen av examensarbeten.

Tillbaka