Vellinge Communications Network

Vellinge Communications Network (VCN) är ett välfungerade kontaktnät grundat av ungdomsrådet för fyra år sedan med syfte att stärka kontakten mellan elevrådsordförande, från såväl kommunala som privata skolor i kommunen, och ungdomsrådet.

Genom kontakten med elevrådsordförandena vill ungdomsrådet skapa möjligheten för ungdomar i kommunen, genom sitt elevråd, påverka de beslut som läggs fram och tas.

Ungdomsrådet har regelbunden och direkt kontakt med samtliga politiker och nämnder i kommunen. Detta medför att de förslag på förändringar, förnyelser samt åsikter som yttras på VCN-möten sedan snabbt och enkelt kan föras vidare tillkommunens politiker. VCN är Ungdomsrådets direkta länk ut till kommunens ungdomar.

VCN-möte