Samverkan Skola-Arbetsliv

Att använda omgivningen som lärmiljö gör att samverkan mellan skola och arbetsliv kopplas till centralt innehåll och aktuella förmågor. Eleverna ges möjlighet att skapa en förståelse för sammanhang och få en känsla av meningsfullhet. De får dessutom vidgade vyer och nya idéer för sina framtidsval vilket i sin tur gör dem mer motiverade och skapar en förmåga att nå en större måluppfyllelse.

Denna sida är framförallt tänkt att ge tips och inspiration till alla som arbetar inom skolan, såsom arbetslag/ämneslag, lärare, utsedda kontaktpersoner och studie- och yrkesvägledare.

Handlingsplan och riktlinjer

Här är den kommunövergripande planen, som ligger till grund för den som respektive skola upprättar. Arbetsplan 2014-2017 (PDF-dokument, 221 kB) (PDF-dokument, 222 kB)

Vad säger Skolverket?

Kvalitet i studie- och yrkesvägledning-Hela skolans ansvar

Allmänna råd om studie- och yrkesvägledning

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande

Vår ambition i Vellinge är att ett entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten för att utveckla elevernas förmågor vad det gäller att ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Det ska också vara lika självklart att vara företagare som att vara anställd.

Länktips till forskning inom området:

Martin Lackéus:

"Samverkan skola arbetsliv och entreprenöriellt lärande - ett lyckosamt par" (film)

"Modell för entreprenöriellt lärande"

Forksningsunderlag i korthet - Entreprenöriellt lärande

Skola-Arbetsliv i undervisningen

Under våren 2105 deltar lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare från 4 skolor i kommunen i skolverkets fortbildning. Syfte med satsningen är:

  1. Att stärka eleverna att kunna göra väl underbyggda val för fortsatta studier och arbete.
  2. Att utveckla undervisningsmaterial med koppling skola-arbetsliv i alla ämnen.
  3. Att öka kunskapen om arbetsmarknaden.
  4. Att utveckla samarbete för skola-arbetsliv mellan lärare, studie- och yrkesvägledare och rektor på skolan.

Du hittar mer material och information på skolverkets hemsida.

Länktips:

Ystads kommun SYV - Idébank

Svenskt Näringsliv "Samverkan Skola-Näringsliv, 10 idéer att inspireras av"

Västerås, projekt IDA "Synligt Arbetsliv"