Medicinsk SYV

Glöm inte den medicinska sidan av ditt yrkesval!

Om du beväras av astma, eksem, nedsatt syn eller hörsel, defekt färgsinne eller har andra hälsoproblem bör du läsa igenom följande viktiga information.

Läs mer: Medicinsk SYV (PDF-dokument, 399 kB)

Länk till "Jobba frisk - om yrkesval, astma & eksem"

Behöver du vägledning inför ditt gymnasie- eller yrkesval så vänd dig till studie och yrkesvägledningen.