Studie- och yrkesvägledning i gymnasieskolan

Här hittar du mer information om studie- och yrkesvägledning för dig som går på gymnasiet.

Till studie- och yrkesvägledaren vänder du dig om du vill få:

  • vägledning och information om dina studier och om olika val du kan göra under din utbildningstid.
  • vägledning och information om utbildningar efter gymnasiet samt om yrken och arbetsmarknad.
  • information om behörighetskrav, betyg, meritvärden och meritkurser.
  • information om studiefinansiering.