Äg din framtid!

Valet av utbildning är ett av livets viktigaste beslut. Det påverkar allt du gör i framtiden. Låt inte slumpen avgöra utan ta dig tid att fundera igenom ditt val!

Vad brinner du för?

 1. Är du riktigt säker? Läs här och ta reda på mer om dig själv
 2. Dags för karriärplanering
 3. Hur ser arbetsmarknaden ut?
 4. Vad vill du studera?
 5. Sök nytt jobb/praktikplats?

Kom ihåg - att det är din framtid det handlar om!

Är du riktigt säker?

Här kan du läsa och ta reda på mer om dig själv. Vi listar förslag på några tester som kan vara bra att göra:

 • Arbetsförmedlingen Ganska omfattande test med intresseprofil och förslag på yrken. Du kan skapa ett konto på Arbetsförmedlingens hemsida utan att registrera dig som arbetssökande.
 • 41Q är ett test baserat på den schweiziske psykiatern Carl Jungs modell för personlighetstyper. Testet innehåller 41 frågor som resulterar i förslag på olika yrken som passar just din persnlighetstyp.
 • Sacos test är en grovt förenklad version av den amerikanske psykologen John Hollands personlighetstest. Testet är till för att ge dig en första uppfattning om vilka akademikeryrken och -utbildningar som kan passa dig och dina intressen baserat på dina mest framträdande egenskaper.
 • Test på "Allastudier" som ger förslag på olika jobb som skulle passa din personligthet. Bygger på den amerikanske professorn John Hollands "matchningsteori", en modell som bland annat har använts av Arbetsförmedlingen.
 • Test på Utbildningsinfo.se. Hjälp att strukturera dina tankar och idéer om utbildning och framtid genom funktionen Välj och planera. Det tar lite tid att gå igenom, men du kan ta det i den takt som passar dig — det är väl investerad tid.

Dags för karriärplanering

Vare sig du är ung eller har kommit en bit i din karriär kan frågorna om din framtida karriär vara många. Ta dig en timme och sätt dig ner och fundera på din egen karriärplanering. Till din hjälp kan du utgå från följande frågeställningar:

Vad kan och gör jag idag?

 • Utbildning – var befinner jag mig i min utbildningsbana?
 • Vad har jag för erfarenheter?
 • Arbetsuppgifter – vad gör jag på jobbet och vilka är mina arbetsuppgifter
 • Arbetsmiljö – hur trivs jag på arbetsplatsen med ledarskap och arbetskamrater?
 • Arbetsbelastning – är jag nöjd?
 • Ansvar och befogenheter – vilka är dessa och är de i balans?
 • Komptensutveckling och fortbildning?
 • Lön?
 • Boende, familjesituation, fritid?

Fundera över:

 • Vad är viktigast för mig i mitt arbete/utbildning?
 • Vad trivs jag med?
 • Vad trivs jag mindre bra med?
 • Hinner jag med det jag vill?
 • Är det något jag skulle vilja göra mer av?
 • Är det något jag skulle vilja göra mindre av?
 • Vilka möjligheter finns?
 • Vilka hinder finns?
 • Hur ser arbetsmarknaden ut?
 • Vem kan jag prata med och var söker jag mer information?
 • Hur går jag vidare?

Vad vill jag?

 • Utbildning – behöver jag byta spår?
 • Kan jag använda mina erfarenheter på nya sätt?
 • Arbetsuppgifter – vad vill jag göra mer av och vad vill jag göra mindre av?
 • Befattning – befordringsgång – är det viktigt för mig? Vill jag bli chef och ledare?
 • Utveckling – hur vill jag utvecklas i mitt arbete? Fördjupa eller bredda? Inom vilket område?
 • Arbetsmiljö – hur vill jag ha det på arbetsplatsen med ledarskap och arbetskamrater?
 • Ansvar och befogenheter – vill jag ta mer ansvar?
 • Kompetensutveckling/fortbildning – vad behöver jag?
 • Boende, familjesituation, fritid?

Sammanfatta! Gör en handlingsplan med mål på kort och lång sikt över vad du vill göra.

Hur kommer jag dit jag vill?

 • Vad behöver jag göra för att nå mina mål?
 • Vad behöver jag veta för att göra ett bra val?
 • Hur får jag reda på vem som är rätt person att kontakta?
 • Vilka hinder finns och hur övervinner jag dem?
 • Hur ser mitt nätverk ut?

Vägledning/coaching

Syftet med karriärvägledning/coaching är att du ska få hjälp till självhjälp. Utgångspunkten är dina önskemål och behov av råd och stöd.

Sätt upp ett tydligt mål med vad vägledningen ska leda till och handla om.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Vilka olika yrken finns det egentligen? Hur ser framtidsutsikterna på arbetsmarknaden ut inom just ditt yrkesområde?

Det görs ett antal undersökningar kring det aktuella läget på arbetsmarknaden som kan ge dig en liten fingervisning om hur framtiden ser ut. Här kan du läsa exempel på resultat av olika undersökningar och surfa in på länktips riktade till specifika yrkesområden.

Vad vill du studera?

Söka nytt jobb/praktikplats

Vare sig det är ditt allra första jobb eller om du ska gå vidare i karriären, finns det några saker att tänka på när du ska skriva en ansökan och förbereda dig för intervju. Här hittar du jobben:

Platsannonser

Ditt eget nätverk och dina kontakter är en viktig tillgång. Tala om för personer i din omgivning att du är på jakt efter ett arbete. Besök mässor och event där arbetsgivare finns. Ta själv kontakt med företag där du skulle önska att arbeta även om de inte aktivt söker tjänster just nu.

Min ansökan

I annonsen står vanligtvis hur ansökan ska göras. Ansökan bör alltid bestå av ett personligt brev och CV eller meritförteckning. En del arbetsgivare vill ha ansökan ifylld på ett speciellt formulär eller direkt på deras webbplats. Ett tips är att alltid bifoga sin CV eller meritförteckning eftersom de ofta kan bli mer utförliga än formulären.

Du kan också bifoga betyg, arbetsbetyg eller intyg. Att skicka bilagor är oftast inte nödvändigt, men kontakta arbetsgivaren om du är osäker.

Tips! Kontakta gärna arbetsgivaren innan du skriver din ansökan för att få veta mer om tjänsten samtidigt som du får chansen att presentera dig själv lite närmare.

Kort om personligt brev och CV/meritförteckning

Personligt brev

Det personliga brevet ska ge en kort presentation av varför du söker tjänsten och varför just du är intressant för arbetsgivaren. Lyft fram de egenskaper och kunskaper som är särskilt relevanta för den tjänst du söker. Skriv det viktigaste först. Var kortfattad och skriv bara sådant som är relevant, ge exempel på hur dina egenskaper kommit till användning tidigare. Visa att du är starkt motiverad av att arbetajust på den specifika arbetsplatsen och tjänsten.

Be gärna någon annan läsa igenom ditt brev utifrån ett arbetsgivarperspektiv innan du skickar in dina ansökningshandlingar.

CV/meritförteckning

En meritförteckning eller CV (Curriculum Vitae) ska ge en tydlig bild av dig och din bakgrund. Här framgår dina utbidlningar, erfarenheter och färdigheter. Om du väljer att skriva en meritförteckning eller ett CV är en smaksak. En meritföreteckning är en uppställning av dina meriter. Ett CV ger men mer utförlig beskrivning av dina meriter. I praktiken blir det ofta en blandning av de två.

Tänk på att ange dina uppgifter i omvänd kronologisk ordning. Har du många tidigare erfarenheter, ta med de uppgifter som är mest relevanta för det aktuella jobbet.

Referenser

Det är en styrka om du kan hänvisa till referenspersoner från tidigare anställningar. Referensen ska vara någon som känner dig väl och kan berätta hur du fungerat i arbetet eller utbildningen. Du kan antingen lämna referenser i din ansökan eller vid ett senare tillfälle. Väljer du att vänta så kan du skriva "referenser lämnas gärna på begäran". Kom ihåg att kontakta dina referenser och berätta att du sökt tjänsten.

Förbered dig inför en ny anställning

Det är viktigt att vara väl förberedd inför en eventuell ny anställning. Ta reda på så mycket du kan om din framtida arbetsgivare och tjänst.

 • Vilka anställningsvillkor gäller?
 • Möjlighet till kompetensutveckling?
 • Löneläget
 • Har arbetsgivaren ett gott rykte? Är arbetsmiljön god?
 • Känner du någon som arbetar eller har arbetat på arbetsplatsen? Kontakta dem i så fall.

Dags för anställningsintervju

Du är kallad till anställningsintervju. Förbered dig väl och se intervjun som ett bra tillfälle för dig att ta reda på mer om arbetsgivaren och den sökta tjänsten.

Tips inför intervjun!

 • Förbered dig (se även tidigare avsnitt)
 • Samla information och läs på om företaget
 • Läs igenom annonsen
 • Läs igenom vad du skrev i ditt personliga brev
 • Kom i rätt tid!

Vanliga intervjufrågor

Försök att tänka igenom vad du tror att arbetsgivaren vill veta och vilka egenskaper och kunskaper du vill framhäva i dina svar. Ju bättre du har förberett dig desto mindre är risken att du överraskas av frågor som du inte har funderat över. Förbered däremot inte färdigformulerade svar på frågor – det kan ge ett stelt intryck. Se intervjun som ett samtal där ni lär känna varandra. Tänk på att vara öppen och ärlig. Svara inte det du tror att de vill höra – det genomskådas av en van intervjuare. Här följer en rad frågor som kan dyka upp under intervjun:

 • Berätta lite om dig själv?
  Berätta inte hela ditt livs historia, utan gör en kort presentation. Tänk på att lägga tyngdpunkten i din berättelse på de senaste åren.
 • Vilka positiva egenskaper har du?
  Förbered två till tre saker som du kan motivera och ge exempel på. Diskutera gärna med en kollega eller en vän som känner dig hur du ska formulera dig.
 • Vilka negativa egenskaper har du?
  Här handlar det inte om att intervjuaren vill sätta åt dig, utan de vill veta hur väl du känner dig själv. Tala om att du är medveten om dina brister och hur du hanterar dem. Intervjuaren kan eventuellt använda bristerna du nämner emot dig genom att fråga hur de har påverkat dina tidigare arbeten.
 • Hur reagerar du på kritik?
  Intervjuaren vill veta hur du hanterar den kritik eller negativa feedback du kan utsättas för. Alla stöter vi på motgångar eller begår misstag. Vissa klarar dock att hantera dessa situationer bättre än andra.
 • Vad gör du på din fritid?
  Många fritidsintressen avslöjar vad du är för person. Det kan ge svar på om du exempelvis är målmedveten, entusiastisk eller nyfiken.
 • Hur vill du att ditt arbete ska utvecklas?
  Intervjuaren vill få reda på vad du kräver för utvecklingsmöjligheter för att veta om tjänsten stimulerar dig tillräckligt för att du inte ska tröttna. De vill även veta om dina förväntningar på utveckling är realistiska.
 • Har du varit engagerad i några föreningar?
  All erfarenhet av att leda projekt eller grupper är positiva meriter att lyfta fram. Ledarerfarenheter från fackföreningar, idrott och organisationer ska inte underskattas.
 • Vad tycker du är viktigast hos arbetsgivaren?
  Här ska du tala om vad som är viktigt för dig. Kompetensutveckling, arbetsklimat, förmåner, lön, sund personalpolitik eller karriärutveckling är några exempel.
 • Vad har du för löneanspråk?
  Det kan vara bra att avvakta så länge som möjligt med att lämna löneanspråk. Det kan du motivera med att du först vill veta mer om tjänsten och om du är aktuell för den. Om arbetsgivaren absolut vill ha reda på ditt löneanspråk måste du givetvis tala om det. Du behöver därför ha ett löneanspråk förberett redan vid första intervjun.

Fick du jobbet? Grattis!

Ta reda på vad som ingår i anställningen innan du skriver på anställningsavtalet. Du kan t.e.x. kontakta ett fackförbund för mer information.

Fick du inte jobbet?

Att bli kallad till intervju är ett tydligt tecken på att du är eftertraktad och att dina ansökningshandlingar fungerar. Ring gärna arbetsgivaren och fråga varför du inte fick jobbet. Du lär dig något till nästa tillfälle och kan få reda på om det är någon erfarenhet du saknar.