För företag/arbetsgivare

Praktisk arbetslivsorientering (Prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden och du som arbetsgivare är viktig.

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, ungdomarna och vi önskar att avståndet mellan grundskolan och arbets-/yrkeslivet minskas genom ett naturligt samarbete. Genom att ta emot en praktikant ger du en ung människa möjlighet att få insyn i och erfarenhet av arbetslivet. Praktiken kan spela en avgörande roll i den ungas fortsatta studie- och yrkesval.

Syftet med praon är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att eleverna först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta sig på enskilda yrken. Eleverna söker sina egna platser som en del av det entreprenöriella lärandet, dvs ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling.

Information om prao

Innan eleverna går ut på PRAO får de allmän information från skolan om vad man bör tänka på som medarbetare på en arbetsplats.

Det finns regler för hur barn och ungdomar får arbeta, både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider. Du som arbetsgivare måste alltid riskbedöma de arbetsuppgifter som ska utföras av en minderårig med hänsyn till ålder samt mental och fysisk mognad. Detta innebär att jämnåriga ungdomar kan få olika arbetsuppgifter på grund av att de har hunnit olika långt i sin utveckling. Det är skolan som måste försäkra sig om att arbetsplatsen är lämplig för varje enskild elev.

 • Arbetstid

  • får omfatta minst 6 tim/dag – högst 8 tim/dag och 40 tim/vecka, fördelade på fem dagar.

  • Arbetstiden bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före kl 06.00 och inte sluta efter kl 20.00.

 • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen som hjälper till med:

  • Informera om de regler, risker och säkerhetsföreskrifter som gäller specifikt för praoplatsen.

  • Introducera eleven i arbetsuppgifterna och gemenskapen på arbetsplatsen och ser till att möjlighet ges till lunchrast och pauser.

  • Tänk på att eleven inte har någon kunskap om eventuella faror i arbetsmiljön.

 • Eleven är försäkrad genom skolan.