Prao – en ovärderlig erfarenhet för eleven

Syftet med praon är att ge eleverna kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att eleverna först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta sig på enskilda yrken. Eleverna söker sina egna platser som en del av det entreprenöriella lärandet, dvs ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling.

Följande gäller:

  • Blanketter ska fyllas i av arbetsgivare, mentor och du som förälder ska godkänna platsen och skriva under. Blanketten ska sedan tillbaka till skolan.
  • Har eleven svåret att hitta en plats så ska mentor och studie- och yrkesvägledare kontaktas.
  • Arbetsplatsens tider gäller, inte skolans. Om ledighet behövs för t.ex. tandläkarbesök, prata med handledaren på arbetsplatsen.
  • Vid sjukdom ska både praoplatsen och skolan underrättas.
  • Eleven får ingen lön eller annan ersättning för praon.
  • Eleverna får arbeta högst 8 tim/dag, inte delta i övertidsarbete, inte börja före kl. 06.00 och inte sluta senare än kl. 20.00. Bestämmelserna i arbetsmiljölagen säger att minderåriga inte får utföra vissa arbetsuppgifter; t.ex. arbeta med skär- eller andra farliga maskiner, köra truck eller utföra tunga lyft. Eleverna måste vara noga med att följa sådana regler och ska höra med handledaren om de regler som finns på arbetsplatsen.
  • Eleverna är försäkrade genom skolan under praoperioden.

Mat- och reseersättning

Inom kommunen hänvisas eleven till närmaste grundskola för lunch.

  • Matersättning utgår med 20 kr/dag betalas ut av skolan för de elever som ej erhåller mat på arbetsplatsen.
  • Resor till och från praktikplatsen betalas av skolan inom närområdet. Spara och redovisa kvitton för dina resekostnader.