Prao

Praktisk arbetslivsorientering (prao) är ett sätt att ge elever mer kunskap om arbetslivet och olika yrkesområden. Det är huvudmannen, Vellinge kommun eller fristående skola, som ansvarar för att ordna en praoplats och endast lättare och riskfritt arbete får förekomma. Är du som arbetsgivare intresserad av att ta emot en praoelev eller har du som elev ett eget förslag till var du kan "praoa" hör av dig till studie- och yrkesvägledningen.

Prao - ett sätt att få kunskap om arbetslivet

Prao ska omfatta minst tio dagar sammanlagt för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan respektive årskurs 9 i specialskolan. De nya bestämmelserna gäller från 1 juli 2018. Syftet med praon är att ge dig som elev kunskaper om arbetslivet i vidare bemärkelse. Det innebär att du först och främst ska få en orientering om arbetslivet i stort, och i andra hand inrikta dig på enskilda yrken. Kommunen/Den fristående skolan ska genom samarbete med näringslivet och med arbetslivet i övrigt ge eleverna de kunskaper som ska lägga grund till ett bra val av studie- och yrkesval i framtiden. Prao ska sättas in i ett pedagogiskt sammanhang, där de undervisande lärarna aktivt deltar i förberedelserna.

Kommunen/Den fristående skolan söker sina platser, men sedan ser vi gärna att eleven ser det som en del i det entreprenöriella lärandet. Detta vill säga: ta initiativ, ta ansvar och omsätt dina idéer till handling. Detta ger dig träning i att ta kontakt med arbetsplatser och presentera dig själv. Du får därför gärna höra av dig till din studie- och yrkesvägledare om du har idéer om var du kan göra din prao.

Genom prao får du som elev möjligheter:

  • att få kontakt med arbetslivets villkor och krav.
  • att få se arbetsplatser man inte tänkt på och därigenom vidga sitt perspektiv.
  • att upptäcka sina intressen och talanger att få ökad insikt om sig själv och sina möjligheter/begränsningar.
  • att se om egna funderingar om arbete stämmer med verkligheten.
  • att få sommarjobb/feriearbete.

Samverkan skola – arbetsliv

I skolan utbildar vi framtidens arbetskraft, ungdomarna och vi önskar att avståndet mellan grundskolan och arbets-/yrkeslivet kan minska genom ett naturligt samarbete. Genom att ta emot en praktikant får en ung människa möjlighet att få insyn i och erfarenhet av arbetslivet.

Praktiken kan spela en avgörande roll i den ungas fortsatta studie- och yrkesval. Du som arbetsgivare får en möjlighet att presentera ditt företag och din bransch. God PR skapas för verksamheten och det kan resultera i att elever väljer att utbilda sig inom ditt yrkesområde.

Arbetsuppgifter och ansvar

Elevernas arbetsuppgifter ska anpassas efter elevens ålder och mognad. Vid prao får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Kommunen/Den fristående skolan ansvarar för att praktikplats väljs med omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Det direkta skyddsansvaret för elever under praktik på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som driver verksamheten.

Ta emot prao-elev

Är du som företagare intresserad att ta emot en prao-elev vill vi gärna ha kontakt med dig. Hör av dig till studie- och yrkesvägledningen i Vellinge.

Information och blanketter

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa hur ungdomar får arbeta och vilka regler som gäller. Svenskt näringsliv har tagit fram ett material som kan användas i samband med prao. Du hittar länkarna till höger under relaterade länkar.

Det är en del papper som ska fyllas i före och efter en prao. Du hittar information och blanketter till höger under relaterade länkar.