Tillfälliga lokaler på Asklunda förskola

Asklunda förskola ska byggas om för att få plats till fler barn. Med anledning av detta uppförs nu tillfälliga paviljonger där förskoleverksamheten ska pågå under byggprocessen.

Paviljongerna väntas stå klara i januari 2018. Till sommaren påbörjas sedan arbetet med om- och tillbyggnad av den befintliga förskolan. Senast i slutet av 2019 ska paviljongerna vara avvecklade och marken som tagits i anspråk återställas till ursprungligt skick.

Vid frågor, kontakta Robert Seremet, projektledare.

asklunda förskola