Inställda skolskjutsturer 2 mars

Samtliga skolskjutsturer är fredag 2 mars inställda pga den rådande vädersituationen. Gäller såväl morgon- som eftermiddagsturer oberoende av väderförändringar under dagen.