Information från skolan med anledning av vattenläckan på näset

UPPDATERAD: Information till elever och föräldrar på Stora Hammars skola, Ljungenskolan, Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Tångvallagården.

Idag har vi tyvärr fått en vattenläcka under Tångvallaskolan som gör att vattnet behöver stängas av. Vi håller dock undervisning och skola igång på som vanligt med undantag av att vi (Tångvallaskolan) använder toaletterna på tennishallen, vi äter lunchen på engångstallrikar och våra äldre elever - skolår 5-9 - får gå hem efter lunch.

Man är som förälder till barn på berörda förskolor eller skolor välkommen att hämta som vanligt, men har man möjlighet att göra så lite tidigare underlättar det för oss. Vi återkommer med mer information under dagen via Vklass och Vellinge.se.

/Fredrik Wegbratt, Utbildningschef