Gulddiplomering för Stora Hammar och Herrestorp

I årets Lilla Ekomatsliga deltog 90 förskolor och skolor från hela landet. Stora Hammar kom på femte och Herrestorp på sjätte plats med sina höga andelar ekomat i skola och förskola.

Båda skolorna/förskolorna var bland de 14 som fick gulddiplomet på Nordic Organic Food Fair (NOFF) på mässan i Malmö den 17 november.

För att få Ekomatscentrums gulddiplom krävs att maten består av över 75 procent ekologiska livsmedel. Stora Hammars andel ekologisk mat är 92 och Herrestorps 88 procent.

Mikael Andersson, köksmästare, och Susanne Freij, administrativ chef på Stora Hammars skola

Mikael Andersson, köksmästare, och Susanne Freij, administrativ chef på Stora Hammars skola, visar upp sitt gulddiplom.

Läs mer på Ekomatscentrums sida om Lilla ekomatsligan

Vellinge kommun som helhet vann ekomatsligan 2016 tidigare i år.