Grundsärskolan byggs om på Ljungenskolan

Under höstterminen kommer grundsärskolas lokaler på Ljungenskolan att genomgå ett omfattande ombyggnadsprojekt. Syftet är att grundsärskolans lokaler ska bli bättre anpassade till de särskilda krav som undervisning av grund- och träningsskoleelever ställer.

Projektet är budgeterat till fem miljoner kronor och ska vara slutfört inför vårterminen 2018. Under 2019 planeras grundsärskolans utemiljö att anpassas och rustas upp.

På grund av ombyggnationen kommer grundsärskoleeleverna att under höstterminen undervisas i andra lokaler på Ljungenskolan, medan träningsskoleeleverna får sin undervisning på Ljungklockans korttidsboende/korttidsvistelse i Skanör.