Dags att nominera Årets pedagog 2018

"Årets pedagog – Utbildningsnämndens stipendium till framstående pedagog i Vellinge kommun" är en utmärkelse som Vellinge kommun instiftade 2012. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra, stimulera och lyfta fram goda exempel på såväl kommunala som fristående skolor.

Förutsättningar och kriterier

För att komma i fråga för utmärkelsen/stipendiet ska följande förutsättningar vara uppfyllda:

  • Personen i fråga ska vara tillsvidareanställd på en pedagogisk tjänst och vara behörig i den roll som han eller hon är anställd i.
  • Anställningen ska vara på någon av skolorna eller förskolorna i Vellinge kommun.
  • Pedagoger inom alla skolformer kan nomineras. Stipendiet kan ges till pedagog i kommunal eller fristående verksamhet.

Stipendiaten utses av utbildningsnämnden. Stipendiet är på 10 000 kronor och går till en person som bedöms vara ett gott exempel på hur man kan jobba som pedagog i enlighet med läroplanerna, Vellinge kommuns politiska plan samt gällande riktlinjer för medarbetarprocessen, med fokus på kärnuppdraget på skolorna/förskolorna i Vellinge kommun.

Nominering

Enbart kollegor och rektorer kan nominera. Förutom pedagogens namn och skola/förskola vill vi ha en motivering till varför just han eller hon borde utses till Årets pedagog. Nomineringar som inte är motiverade, eller där den nominerade inte är behörig lärare, kommer inte att beaktas.

Skicka din nominering till:

Vellinge Kommun
Märk: Årets pedagog
Norrevångsgatan 3
235 81 VELLINGE

eller via e-post till Gunilla Nilsson, gunilla.nilsson@vellinge.se.

Vi vill ha ditt förslag senast den 5 oktober 2018.

Om du har frågor om stipendiet, kontakta Gunilla Nilsson.