Skolinspektionen

Skolinspektionen har ansvar för tillsyn av förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet är att bidra till en bättre skola med bättre resultat.

Tillsynen innebär att Skolinspektionen kontrollerar att huvudmän och rektorer följer de lagar och författningar som gäller för verksamheten. När tillsynen i en skola är avslutad får huvudman och rektor beslut som ger en kort sammanfattande bild av verksamheten och tydliga besked om vilka brister Skolinspektionen funnit. Vid tillsynen av en kommun bedöms även hur kommunen tar ansvar för förskola, fritidshem, vuxenutbildning samt utbildningen som helhet i separata beslut. Under våren 2017 genomför Skolinspektionen tillsyn i Vellinge kommun på huvudmannanivå.

Regelbunden tillsyn

Under våren 2014 genomfördes regelbunden tillsyn i Vellinge kommun. Skolinspektionen konstaterar efter tillsynen att Vellinge kommun har bra grepp om utbildningsverksamheten. Den kommunala utbildningsverksamheten i Vellinge kommun har utvecklats positivt sedan den senaste statliga tillsynen. Kommunen har därmed en god grund för fortsatt utveckling med sikte på att ge alla barn och elever den utbildning och trygghet de har rätt till. Det är nu viktigt att ansvariga fortsätter utvecklingen med sikte på att ge alla barn och elever, flickor och pojkar, lika goda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Ett viktigt steg är att låta kvalitetsarbetet även omfatta förskolan, fritidshemmen och vuxenutbildningen fullt ut, säger Annika Welinder, Skolinspektionen, som samordnat tillsynen.

Nedan kan du ta del av hela rapporten från 2014 års tillsyn samt tillsynsbesluten från respektive skola.

Kommunbeslut 2014 (PDF-dokument, 3,0 MB)

Framtidskompassen i Vellinge (PDF-dokument, 1,6 MB)

Framitdskompassen i Västra Ingelstad (PDF-dokument, 1,6 MB)

Herrestorpskolan (PDF-dokument, 1,8 MB)

Håslövs byaskola (PDF-dokument, 2,2 MB)

Ljungenskolan (PDF-dokument, 1,2 MB)

Sandeplanskolan (PDF-dokument, 3,4 MB)

Skanör Falsterbo Montessoriskola (PDF-dokument, 1,8 MB)

Skanörs skola (PDF-dokument, 1,3 MB)

Stora Hammars skola (PDF-dokument, 2,2 MB)

Sundsgymnasiet (PDF-dokument, 924 kB)

Södervångskolan (PDF-dokument, 5,0 MB)

Tångvallaskolan (PDF-dokument, 1,1 MB)

Ängdala skola (PDF-dokument, 1,5 MB)

Verksamhetsbeslut

Skolinspektionens regelbundna tillsyn av förskola, fritidshem och vuxenutbildning genomförs inte på enhet. Där upprättas istället ett tillsynsbeslut på huvudmanna nivå. Du hittar respektive beslut nedan.

Fritidshem (PDF-dokument, 2,0 MB)

Förskola (PDF-dokument, 3,4 MB)

Vuxenutbildning (PDF-dokument, 3,3 MB)

Inför tillsynen genomförde Skolinspektionen en webbanekät till elever, föräldrar och pedagogisk personal i skolorna. Resultatet av dessa enkäter, både på kommunnivå och för respektive skola, hittar du på Skolinspektionens hemsida.