Qualis kvalitetssäkring

Vellinge kommun har arbetat med Qualis kvalitetsverktyg sedan 2009. I verktyget ingår att arbeta kontinuerligt med självvärderingar och enkäter till barn, elever, föräldrar och personal. Vart tredje år ska verksamheten genomgå en kvalitetsgranskning som genomförs av externa granskare på uppdrag av Q-steps. Under 2013 genomfördes för första gången externa granskningar av de kommunala verksamheterna. Under våren 2017 granskas Herrestorpskolan och Södervångskolan i Vellinge.

Qualis_logo

Qualis började som ett projektet som finansierades av Skolverket. Syftet var att utveckla lämpliga metoder för samlad kvalitetsbedömning i skolan. Projektet övergick år 2000 i företagsform då Q-Steps Kvalitetssäkring fortsatte att driva och utveckla Qualis.

Granskningsrapporter

Förskola:

Stora Hammar förskola 2016 (PDF-dokument, 548 kB)

Herrestorps förskola 2013 (PDF-dokument, 775 kB)

Skanörs förskola 2013 (PDF-dokument, 578 kB)

Stora Hammar förskola 2013 (PDF-dokument, 572 kB)

Södervångs förskola 2013 (PDF-dokument, 584 kB)

Tångvalla förskola 2013 (PDF-dokument, 643 kB)

Grundskola:

Stora hammar skola 2016 (PDF-dokument, 563 kB)

Sandeplansskolan 2015 (PDF-dokument, 543 kB)

Herrestorpsskolan 2013 (PDF-dokument, 439 kB)

Ljungenskolan 2013 (PDF-dokument, 590 kB)

Ljungenskolan kompletteringsgranskning 2014 (PDF-dokument, 594 kB)

Skanör skola 2013 (PDF-dokument, 551 kB)

Södervångsskolan 2013 (PDF-dokument, 509 kB)

Tångvalla skolan 2013 (PDF-dokument, 590 kB)

Gymnasieskola:

Sundsgymnasiets granskning 2016 (PDF-dokument, 525 kB)

Sundsgymnasiets granskning 2015 (PDF-dokument, 0 bytes)

Sundsgymnasiets granskning 2012 (PDF-dokument, 197 kB)