Anmälan och avgifter

Här hittar du information om hur du anmäler dig till Vellinge kulturskola Artisten, avgifter samt regler för avanmälan.

När är sista datum för att anmäla sig till kulturskolans kurser?

Du kan anmäla dig när du vill. Antalet platser i många kurser är begränsade. Erhåller du inte en plats direkt ställs du i kö. Löpande intagningar görs.

Hur anmäler jag mig?

Du anmäler dig via Kulturskolans e-tjänst som du når via att klicka på den text: Anmälan till kulturskolan

Anmälningsblankett finns också som pdf-fil här på hemsidan under "Relaterade dokument".

Kan jag anmäla sig till flera kurser?

Ja, du kan delta i flera kurser samtidigt.

Får jag garanterat det ämne jag söker?

Antalet platser i kurserna är begränsat. Om du inte antas till ett visst ämne kan du välja att stå kvar i kö. När det finns en ledig plats hör vi av oss. För att behålla din köplats måste du anmäla dig på nytt inför varje läsår. Kontakta kulturskolan senast den 15 maj för att aktualisera din köplats.

Avanmälan

Avanmälan MÅSTE göras skriftligt. Avanmälan görs av vårdnadshavare via den skickade länken eller via mail till kulturskolan@vellinge.se.
Betalningsskyldighet kvarstår även om du säger upp din plats under pågående termin.

Elev som återanmäler sig men inte antar sin plats debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Om elev inte önskar fortsätta på vårterminen ska detta meddelas expeditionen skriftligt senast den 15 dec. Om så ej skett debiteras full avgift för vårterminen.

Återanmälan

Ska jag återanmäla mig om jag vill fortsätta nästa läsår?
Ja. Du gör återanmälan via den länk som elevens målsman fått hem i ett mail eller på återanmälningsblankett som du hittar här på hemsidan. Gäller kurser som är fleråriga.
Återanmälan görs senast den 15 maj.

Elev som återanmäler sig men inte antar sin plats vid höstterminsstarten debiteras 300 kr i administrationsavgift.

Vad kostar det?

Verksamheten är avgiftsbelagd och räkningar skickas ut terminsvis enligt nedan. Med reservation för ändring.

Terminsavgift

Instrumentalundervisning och solosång 1400 kr

DJ 1400 kr

VISA 1400 kr

Teater, Musikal  900 kr

Bildmix, Bild och form, Serieteckning 850 kr

Kreativt skrivande 850 kr

Film, Foto, Animation 850 kr

Dans 850 kr

Musikmix 850 kr

Musikverkstad 850 kr

Kör 450 kr

MASTER - fördjupningskurs 3550 kr

Hyra

Instrumenthyra, per termin 450 kr

Övrigt

Hel avgift debiteras från och med tredje lektionen. Halv avgift debiteras om elev erbjuds plats efter den 1 november respektive den 1 april. Avgiften inkluderar inte notmaterial och liknande.

Vi garanterar minst 28 lektioner på ett läsår, om inget annat anges. Intensivkurser och workshops debiteras direkt.

E-tjänst

Här gör du din nyanmälan

Anmälan till Kulturskolan

Återanmälan/avanmälan

Till målsman för elev som redan går på kulturskolan har vi skickat ett mail med inloggningsuppgifter samt en länk där man gör sin återanmälan till kommande läsår. Man kan äver via denna länk göra avanmälan.
Har du inte fått ett sådant mail ber vi dig ta kontakt med expeditionen.

Detta gäller för samtliga elever förutom de som deltar i Musikmix, som är en ettårig kurs och därför ej går att återanmäla sig till.

Anmälningsblanketter

Längre ner i denna spalt hittar du rubiken Relaterade dokument. Där finns blanketter som man kan skriva ut och skicka in till Kulturskolan.

Relaterade länkar