Du som inte går på gymnasiet

Är du under 20 år och saknar fullständig gymnasieutbildning?

Du kanske vet exakt vad du vill, men inte hur du ska göra eller så kanske du inte har en aning om vilken utbildning eller vilket jobb du är intresserad av.

Oavsett om du aldrig har börjat gymnasiet eller bara har någon enstaka kurs kvar, så kan vi tillsammans diskutera olika lösningar och möjligheter för dig.

Hos oss får du prata med studie- och yrkesvägledare om dina tankar kring framtiden. Du kan ta med dig en familjemedlem eller kontaktperson om du vill. Du får sedan hjälp att planera dina studier, söka till den utbildning du vill gå eller hitta en praktikplats.

För att komma i kontakt med oss fyller du antingen i anmälan under länken nedan eller kontaktar Magnus.

Anmälan

Hör gärna av dig!

Magnus Lindbro, studie- och yrkesvägledare

magnus.lindbro@vellinge.se eller

040-42 56 51 / 0709-91 56 51

Enligt skollagen har kommunen ansvar för ungdomar som är mellan 16-20 år och som inte går i eller har fullgjort sin gymansieutbildning. Syftet är att kommunen ska kunna erbjuda stöd och vägledning till lämplig sysselsättning för den som önskar det.