Till Vellinge kommuns startsida

Stora Hammars skola

Med utgångspunkt i vår vision Leklust! Lärlust! Livslust! vill vi tillsammans skapa en skola fylld av goda relationer, trygghet och trivsel där alla får verka efter sina förutsättningar.

På Stora Hammars skola får du, på hög nivå, kunskaper om ditt eget lärande och grundläggande värderingar som gör dig redo att möta det moderna samhället.

Med ca 550 elever i skolan och ca 100 i förskolan sjuder Stora Hammar av liv från morgon till kväll. Lokalerna är väl anpassade utifrån vår verksamhetsidé och det faktum att eleverna kan komma att vara här från 1-16 års ålder.

Byggnadens utformning kan liknas vid solstrålar, och utifrån denna kan vi bedriva en verksamhet i liten skala i en trygg miljö.

Viktiga ledord i detta arbete är:
- Hälsa, trygghet och trivsel
- Hållbar utveckling
- Föräldrasamverkan

Vi lyssnar och lär

Barnen och eleverna ska ha stort inflytande i verksamhetens alla plan genom klassråd, elevråd, verksamhetsråd, elevledda utvecklingssamtal, barnråd, fritidsråd, miljöråd, matråd, mentorsamtal, utvecklingssamtal och pedagogiska planeringar.

Samverkan med föräldrar

I vårt hälsofrämjande arbete samarbetar vi med föräldrarna genom dialog kring det egna barnet. Vi arbetar aktivt för att utveckla föräldrainflytandet genom utvecklingssamtal, föräldramöten och verksamhetsråd.

Vår drivkraft

Alla barn kan och alla barn har en eller flera talanger. Vi är alla bra på någonting. Vi lär oss på olika sätt, och ett barn som får hjälp att utveckla sina talanger får bättre självförtroende och ökad drivkraft. Detta är grundtanken i vår elevsyn, och den präglar både vårt arbetssätt och förhållningssätt.

För att barnen ska våga utmana sig själva, testa sina gränser och prova nya saker, krävs nyfikenhet och mod. Vi har modiga och kreativa pedagoger som får utrymme att våga nytt inom ramarna. Att nå kunskapsmålen är viktigt, men HUR är minst lika viktigt, så att vi lockar fram nyfikenheten hos eleverna och tänjer deras gränser.

Vi har förmånen att få jobba med barn och vi vill vara viktiga för dem. Alla kommer vi väl ihåg lärare som betytt något för oss!? Precis så vill vi vara. Vi vill göra skillnad!